KEJAYAAN MANUSIA HANYA DALAM AGAMA.SEJAUH MANA MANUSIA TAAT PADA PERINTAH ALLAH DAN MENGIKUT SUNNAH NABI S.A.W

I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, February 19, 2010

Perbezaan Antara Dakwah , Misionaris Dan Zionism

(Jews of Uthopians)


Tidak kita nafikan bahawa setiap agama mempunyai misi penyebaran agama masing-masing (religion spreading). Begitulah dengan Islam, Kristian dan juga Zionist. Di sini di perturunkan perbezaan ringkas di antara ketiga-tiga agama “Samaiyyat” ini.

Dakwah
Dakwah adalah tugas dan tanggungjawab seluroh umat Islam. Ianya tidak terpikul khusus untuk ulama malah semua umat Islam perlu melaksanakannya. Umumnya dakwah adalah mengajak ke arah kebaikan dan mencegah daripada setiap kemungkaran. Kegagalan dalam melaksakannya akan menyebabkan memunduran umat. Perlasanaannya akan mengembalikan umat ini kepada “Rahmatan Lil Alamin”

Misionaris
Misionaris adalah sebutan untuk siapa saja yang mengembang dan menyebarkan kristian. Misionaris masuk ke berbagai negara dengan tujuan untuk memperkenalkan dan memperluas penyebaran akidah Kristan. Dalam dunia Katholik mereka disebut sebagai Misionaris manakala di dalam Protestan mereka disebut Zending. Tujuan dari keduanya adalah sama yakni memperbesar jumlah penganut akidah yang mereka sebarkan.

Zionisme
Zionisme adalah sebuah gerakan kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia agar bangsa Yahudi dapat kembali semula ke Zion. Zion adalah kawasan bukit di mana kota Jerusalem berada. Gerakan ini baru muncul pada abad ke-19. Matlamat mereka ialah ingin mendirikan sebuah negara Yahudi. Pada masa itu kawasan bukit Zion adalah merupakan wilayah Khalifah Ustmaniah yang berpusat di Turki.

Fahaman zionisme ini telah di ciptakan oleh Theodore Herzl, tahun 1896 melalui bukunya yang berjodol “Der Judeenstaat” atau “The Jewish State” (Negara Yahudi) yang dijadikan pedoman bagi mengujudkan negara Yahudi tersebut.

Sumber utama gerakan Zionist ini adalah petikan ayat-ayat di dalam Taurat sebagai pedoman untuk membenarkan tindakan mereka menceroboh Palestine. Mereka juga berusaha meyakinan seluroh dunia bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka.

No comments:

Post a Comment